ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Marek Adam

Ke stažení

Adam Marek 

Autor
Adam Marek
Název
Podnikatelský plán na založení podniku
Rok obhajoby
2013

Anotace

Cílem bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu na vytvoření konkrétního podniku. V první části se práce bude zabývat obecnými definicemi, které popisují podnikatelský plán jako teorii. V další části již bude představen konkrétní podnik, kterým bude obchod s golfovým vybavením. V této části budou aplikovány analytické pomůcky, ze kterých bude zjištěno, zda je podnikatelský plán realizovatelný.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP