ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Michalica Jindřich

Ke stažení

Michalica Jindřich 

Autor
Michalica Jindřich
Název
Řízení a motivace pracovníků obchodního oddělení v prozákaznicky orientovaném a silně konkurenčním prostředí
Rok obhajoby
2013

Anotace

Hlavní téma bakalářské práce je motivace zaměstnanců, kteří pracují v obchodních pozicích a zejména souvislost jejich motivace a způsobu odměňování. V teoretické části provedu shrnutí a zhodnocení aktuálně používaných postupů a metod, tak jak je popisuje zvolena odborná literatura. Praktická část bude založena na výzkumu vzorku 100 respondentů z řad zaměstnanců obchodních společností s různým zaměřením. Závěrem
porovnám výsledky výzkumu s teoretickými poznatky.