ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Okosy Martin

Ke stažení

Okosy Martin 

Autor
Okosy Martin
Název
Využití návrhových vzorů v C#
Rok obhajoby
2013

Anotace

Cílem bakalářské práce bude popsat využití návrhových vzorů v programovacím jazyce C#. V teoretické části je nutné rozebrat klasifikaci jednotlivých návrhových vzorů a doplnit ji praktickými příklady použití. V praktické části se očekává vytvoření pomocného programu, který umožní parametrické generování návrhových vzorů v jazyce C#. Tato práce by měla pomoci programátorům seznámit se s návrhovými vzory a dát jim nástroj jak jednoduše začlenit návrhové vzory do svých projektů.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP