ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Opočenský Michal

Ke stažení

Opočenský Michal 

Autor
Opočenský Michal
Název
Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti
Rok obhajoby
2013

Anotace

Bakalářská práce shrnuje základní teoretické poznatky v oblasti motivace a pracovní spokojenosti zaměstnanců, jenž jsou jedním z klíčových faktorů ovlivňujícím celkovou úspěšnost podniku. Hlavním cílem této práce je provedení výzkumu motivace a spokojenosti ve vybrané leasingové společnosti, jehož cílem je zjistit úroveň motivace zaměstnanců a identifikovat faktory jejich spokojenosti. K provedení výzkumu bude využita metoda dotazníkového šetření.