ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Procházka Filip

Ke stažení

Procházka Filip 

Autor
Procházka Filip
Název
UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro iOS
Rok obhajoby
2013

Anotace

ato bakalářská práce se zabývá problematikou User Experience a User Interface mobilních aplikací a jejich vlivem uživatele. Stejně tak zkoumá jejich spojitost na ekonomický dopad a efektivitu. Teoretická část se zaměřuje na definice oborů spojených s User Experience a User Interface a také obecný trh mobilních telefonů a aplikací. V rámci User Experience se pak konkrétně jedná i o problematiku analýzy a výzkumu. Také obsahuje podrobnější pohled na nejpopulárnější platformy právě z pohledu UX a UI. Hlavním cílem v první části práce je seznámit čtenáře s problematikou těchto oborů a také poukázat na to, na co všechno je potřeba se zaměřit a o čem s vývojáři diskutovat, pokud se vedení firmy rozhodne vytvářet aplikaci, ať už jako samostatný produkt nebo jako marketingový nástroj pro produkt jiný. Práce poskytuje také informace o různých metodách uživatelského výzkumu, bez kterého se vývoj kvalitní aplikace neobejde.
V druhé části se pak autor zabývá průzkumem trhu a zkoumá, zda a jak jsou uživatelé ovlivněni kvalitou zpracování, ať už z pohledu User Experience nebo User Interface. Následně je zpracována případová studie, ve které je také provedena kalkulace a zjištěn ekonomický dopad. Tento průzkum a kalkulace jsou prováděny s pomocí dvou verzí Selftesteru Unicorn College pro iPhone a iPad.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP