ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Remiš Michael

Ke stažení

Remiš Michael 

Autor
Remiš Michael
Název
Pokročilé dotazování v databázích Oracle pomocí analytických funkcí
Rok obhajoby
2013

Anotace

Analytické funkce jsou rozšířením jazyka SQL, které nám umožňují vyřešit složitá zadání dotazů jednoduchým zápisem namísto komplikovaného skládání SQL dotazů či procedurálního řešení. V rámci tohoto tématu bude popsáno, jak jsou analytické funkce
řešeny, jejich pohled na data a využití jednotlivých funkcí v různých případech spolu s ukázkami. Cílem práce by měl být vznik tutoriálu, který člověku se znalostí SQL rozšíří znalosti i o tuto oblast.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP