ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Ryban Dušan

Ke stažení

Ryban Dušan 

Autor
Ryban Dušan
Název
Restrukturalizace obchodních procesů pomocí informačního systému v prostředí České pošty, s.p.
Rok obhajoby
2013

Anotace

Cílem bakalářské práce je provedení analýzy potřeby a zhodnocení možných přínosů informačního systému v obchodní divizi České pošty, s.p. a po jeho implementaci následné vyhodnocení , zdali bylo dosaženo přínosů, které byly informačním systémem navrženy. Tohoto cíle bude dosaženo analýzou klíčových administrativních procesů odehrávajících se v obchodním prostředí České pošty. Pro administrativní procesy budou stanoveny metriky, které budou ve sledovaných procesech měřeny a pomohou k identifikaci krizových oblastí. Pro sledované procesy bude navrženo možné zlepšení, pomocí implementace informačního systému a specifikováno, jakým způsobem by došlo k jejich rekonstrukci. Následující část práce se bude věnovat samotné implementaci navrženého řešení. Výsledek implementovaného řešení bude vyhodnocen po ekonomické stránce a po stránce dopadu do procesní a personální struktury obchodní divize České pošty.
Elektronická verze
Na vyžádání
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP