ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Šebek Jakub

Ke stažení

Šebek Jakub 

Autor
Šebek Jakub
Název
White hat a Black hat SEO praktiky
Rok obhajoby
2013

Anotace

Optimalizace pro vyhledávače je v současné době základním prvkem konkurenceschopnosti webu. Šanci na úspěch mají pouze dobře „viditelné“ a kvalitní weby. Především i v budoucnosti, kdy se vyhledávače budou snažit nabízet uživatelům čím dál kvalitnější obsah. K SEO se v této práci přistupuje v moderním širokém pojetí – nejedná se pouze o první pozice na pár klíčových slov, ale jde především o splnění cíle webu (hlavně nalezitelnost a viditelnost).Cílem této práce je popsání jednak etických, ale i neetických praktik používaných k optimalizaci a porovnání vhodnosti jejich použití.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP