ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Sláma Jan

Ke stažení

Sláma Jan 

Autor
Sláma Jan
Název
Volně dostupné nástroje řízení bezpečnosti dle ISMS
Rok obhajoby
2013

Anotace

Cílem bakalářské práce bude porovnat možnosti volně dostupných nástrojů z oblasti bezpečnosti a zabezpečení ICT. Z tohoto srovnání bude vybrán jeden, splňující co nejvíce požadavky ISMS dle ISO 27001 a další určená výběrová kritéria. Tímto nástrojem bude následně realizována analýza bezpečnosti v prostředí fiktivní firmy. Firma bude detailně popsána z hlediska použitých technologií, dále budou na jednom konkrétním oddělení firmy definovány procesní postupy jednotlivých tříd pracovníků a doporučené další bezpečnostní opatření v rámci ISMS.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP