ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Stratil Ladislav

Ke stažení

Stratil Ladislav 

Stratil.jpg
Autor
Stratil Ladislav
Název
Aplikace statistických metod v analýze preferencí absolventů vysokých škol
Rok obhajoby
2013

Anotace

Hlavním cílem bakalářské práce je prostřednictvím statistického výzkumu získat přehled preferencí respondentů, absolventů vysokých škol, s ohledem na budoucí volbu povolání. Datový soubor výzkumu rozdělit do jednotlivých majoritních a minoritních skupin četnosti dle národnosti. Za předpokladu lineární váhy předem zvolených kritérií a aplikaci vhodných statických metod, uvedených v teoretické části bakalářské práce, podrobněji zkoumat soubor s účelem co nejpřesněji stanovit možnou formu přístupu k danému vyhodnocení. Součástí výzkumu je sběr dat formou dotazování, vyplnění dotazníku v písemné formě či on-line verzi a tvorba databáze. Na základě porovnání získaných výsledků s ohledem na literární rešerši zaměřenou na volbu jednotlivých statistických metod a charakteristiku kulturních rozdílů bude zhotoven závěr.