ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Zach Tomáš

Ke stažení

Zach Tomáš 

Autor
Zach Tomáš
Název
Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí
Rok obhajoby
2013

Anotace

Cílem bakalářské práce je vysvětlení v současnosti velmi populární problematiky technologie cloud a její využití v prostředí malých, středních a velkých organizací a firem. Po osvětlení základní problematiky bychom se postupně zaměřili na konkrétní typy cloudů - IaaS, PaaS, SaaS atd. a jejich možná využití ve firemním prostředí. Zaměříme se na jednotlivá úskalí legislativního či technického charakteru a vyhodnotíme možné přínosy, rizika apod. Průzkumem trhu a jeho rozborem se pokusíme identifikovat největší možné hráče a pokusíme se odhadnout budoucí vývoj.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP