ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Váchová Kristýna

Ke stažení

Váchová Kristýna 

Autor
Váchová Kristýna
Název
Internetový marketing
Rok obhajoby
2013

Anotace

Bakalářská práce na téma "Internetový marketing" je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována Marketingu obecně, jeho nástrojům a analýzám. Zabývá se výzkumem trhu, analýze podniku a stanovení cílů tak, aby byla uspokojena přání a potřeby zákazníka tak, že to i firmě přinese zisk. Pro pochopení internetového marketingu a jeho využití v praxi je totiž velmi nutné orientovat se v tomto oboru a jeho nástrojích. Druhá část práce je věnována internetu, internetovému marketingu, druhům internetové reklamy a hlavní části, kterou je sestavení PPC kampaně pro internetové stránky Rádia Impuls - www.impuls.cz, kdy bylo hlavním cílem kampaně stanoveno zlepšení úspěšnosti těchto stránek, v tomto případě zvýšení jejich návštěvnosti. Ta vzrostla u obou hlavních ukazatelů - zobrazení stránek i unikátních uživatelů o více než 1 %, cíl práce byl tedy splněn.