ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Večera Martin

Ke stažení

Večera Martin 

Autor
Večeřa Martin
Název
Úskalí a problémy vývoje pro platformu Android a jejich řešení
Rok obhajoby
2013

Anotace

Cílem bakalářské práce je na ukázkové aplikaci předvést návrh, architekturu a implementaci informačního systému malého rozsahu a ukázat použití několika technologií, které mohou být základem úspěšného informačního systému. Tato aplikace slouží k organizaci vzdělávacích kurzů. Má za úkol poskytnout uživatelům základní informace o projektu a kurzech, umožnit přihlašování na kurzy a odhlašování z kurzů a umožnit uživatelům posílat dotazy. Klíčovým požadavkem je snadná rozšiřitelnost systému. Zároveň práce objasňuje použití frameworku ASP.NET MVC4, front-end frameworku Twitter Bootstrap a návrhový vzor Dependency injection a jeho použití pomocí Ninject. V práci jsou ukázány postupy, návrhové vzory a implementačně zajímavé části kódu a technologie, které slouží jako základ informačního systému, který má potenciál zařadit se mezi ty úspěšné. Pro aplikaci je zpracován technický projekt, který poskytuje dokumentaci analýzy a návrhu.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP