ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Yan Zaytsev

Ke stažení

Yan Zaytsev 

Zaytsev.jpg
Autor
Yan Zaytsev
Název
Automatické plánování
Rok obhajoby
2013

Anotace

Předmětem této bakalářské práce je provedení analýzy problematiky automatického plánování, navržení a implementování knihovny a aplikace pro řešení zadaní automatického plánování harmonogramu předmětů na univerzitě.Práceje rozdělenado kapitol dle jednotlivých kroků v procesu analýzy a tvorby aplikace.Práce začíná úvodem do problematiky, kterou budeme řešit. V další kapitole popisujeme úkol, který řešíme v bakalářské práci. Úvod do problematiky obsahuje informace o problematice automatického plánování a také příklady, kde lze v současné době uplatnit automatické plánování.Dalšíkapitola popisuje hlavní přístupy k problematice, způsoby řešení, náročnost, výhody a nevýhody jednotlivých přístupu. Zvlášť pak popisuje vybraný přístup.Další kapitola řeší návrh knihovny a aplikace pro plánování harmonogramu. Popisuje rozdělení systému na logické části a požadavky pro každou část.Poslední kapitola řeší vývoj a specifikace knihovny a aplikace. Obsahuje detailní dokumentaci pro všechnytřídy knihovny. Popisuje rovněž všechny podmínky práce a příklady použití knihovny.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP