ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Baitler Michael

Ke stažení

Baitler Michael 

Baitler.jpg
Autor
Baitler Michael
Název
Artefaktový manager pro Unicorn Universe
Rok obhajoby
2014

Anotace

Cílem práce je vytvořit aplikaci pro usnadnění častých přesunů a podobných operací nad artefakty v Unicorn Universe. Především při práci s více artefakty by bylo vhodné mít k dispozici pomocnou aplikaci, která by tyto operace podporovala a umožňovala více automatické zpracování. Navrhovaný manager by, podobně jako souborový manager, umožňoval pohybovat se ve složkách ve dvou panelech a realizoval jednotlivé operace. Jelikož bude celá aplikace využívat Unicorn Enterprise System API, bude jednou z částí práce také zajištění celkové funkčnosti, tj. obalení tříd jednotlivých webových služeb třídami C# vytvářejících tak .NET rozhraní.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP