ÚVOD / Bakalářské práce / 2014 / Bareš Vít

Ke stažení

Bareš Vít 

Autor
Bareš Vít
Název
Využití mapových služeb v aplikacích pro iPhone
Rok obhajoby
2014

Anotace

Cílem této bakalářské práce je pomocí současných technologií a dostupných mapových podkladů vytvořit pilotní aplikaci Cenové mapy stavebních pozemků hl. m. Prahy, která bude vyvíjena nativně pro mobilní telefony iPhone. Aplikace bude využívat mapových podkladů vytvořených pomocí nástrojů ArcGIS od společnosti Esri a také ArcGIS SDK pro iOS. Tato aplikace bude vyvinuta pro potřeby Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), aby bylo možné zjistit, jaké jsou možnosti využití institutem vyvíjených a spravovaných mapových služeb v aplikacích pro chytré telefony. Uživatelé budou moci pomocí této mobilní aplikace zjistit aktuální cenu stavebních pozemků přímo na místě v „terénu“, kde se nacházejí.
V první části bakalářské práce popíši technologie týkající se vývoje aplikací pro telefony iPhone, zmíním historii mapových aplikací na telefonech iPhone a následně popíši geografické informační systémy GIS a způsob vytváření, ukládání a spravování dat potřebných k vytvoření mapových služeb, které je následně možné využít v mapových aplikacích jak v mobilních telefonech, tak i ve webových aplikacích. V druhé praktické části mé práce popíšu vlastní proces vývoje samotné aplikace.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP