ÚVOD / Bakalářské práce / 2014 / Bibr Pavel

Ke stažení

Bibr Pavel 

Autor
Bibr Pavel
Název
Vytvoření appletu umožňujícího kontrolu pravopisu pro data uložená v Unicorn Universe
Rok obhajoby
2014

Anotace

Bakalářská práce si klade za cíl sestavit přehled na trhu dostupných nekomerčních open source komponent sloužících ke slovníkové kontrole pravopisu a následně implementovat vybranou komponentu v samostatném Java appletu. Komponenty budou posuzovány z hlediska integrovatelnosti s programy psanými v jazyce Java, výkonu, licenční politiky, podpory a dostupnosti slovníků v různých jazycích. Pro implementační část práce je nezbytné, aby k dané komponentě byl k dispozici přinejmenším slovník český, anglický, slovenský, španělský a ruský. Applet bude na vyžádání ze systému Unicorn Universe stahovat obsah, který uživateli zobrazí, provede kontrolu textu, navrhne opravy a případný opravený obsah umožní nahrát zpět do systému. Komunikace se systémem bude probíhat prostřednictvím Unicorn ES API. Applet dále uživateli umožní opravovat návrhy a přidávat nové výrazy.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP