ÚVOD / Bakalářské práce / 2014 / Česnek Rostislav

Ke stažení

Česnek Rostislav 

Cesnek.jpg
Autor
Česnek Rostislav
Název
Master Data Management - Teorie unifikace dat
Rok obhajoby
2014

Anotace

Cílem bakalářské práce je představit problematiku algoritmického doporučování obsahu. Práce stručně představí historii a důvod vzniku takovýchto řešení a uvede nejznámější příklady algoritmického doporučování obsahu. Dále budou popsány vybrané algoritmy a jejich případy použití a rovněž představeny moderní trendy a předpokládaný vývoj tohoto odvětví. Kromě technického pohledu bude provedena také analýza finančních nákladů a přínosů jednoduchého řešení. Na závěr bude implementován vybraný algoritmus na vhodně zvolené aplikaci ukazující funkcionalitu celého přístupu.