ÚVOD / Bakalářské práce / 2014 / Charvát Pavel

Ke stažení

Charvát Pavel 

Autor
Charvát Pavel
Název
Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace
Rok obhajoby
2014

Anotace

Předmětem této práce je nalezení efektivního způsobu migrace klientských operačních sys-témů v rozsáhlé počítačové síti a porovnání zkoumaných mechanismů s reálným průběhem migrace. Práce zachycuje jak konkrétní úkony, vedoucí k přechodu na nový operační systém, tak procesy plánování, na jejichž základě jsou tyto úkony provedeny. Také je v této práci představen způsob použití nástrojů navržených pro jednotlivé kroky, ze kterých se celý pro-ces migrace sestává.
Kromě standardních činností provázejících upgrade OS, jakými jsou posouzení kom-patibility HW a SW vybavení, záloha a přenos uživatelských dat, vytváření image apod., je věnována pozornost také koexistenci dvou rozdílných infrastruktur - Microsoftu a Novellu, v jednom firemním prostředí. Součástí textu jsou také praktické rady pro řešení konkrétních problémů, které se během procesu přechodu na nový operační systém objevují.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP