ÚVOD / Bakalářské práce / 2014 / Hloušek Tomáš

Ke stažení

Hloušek Tomáš 

Autor
Hloušek Tomáš
Název
Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti
Rok obhajoby
2014

Anotace

Cílem mé bakalářské práce je pohled na podnik Park Golf Hradec Králové z finanční stránky od začátku působení. Vypočty jednotlivých ukazatelů, posouzení vypočtených údajů a okomentování, určit zda podnik jde správným směrem popřípadě, kde by bylo vhodné udělat změny. Dál bych se rád zaměřil na možnosti rozvoje do blízké budoucnosti s možnostmi akvizice finančních zdrojů pro stavbu hotelu a relaxačního centra.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP