ÚVOD / Bakalářské práce / 2014 / Jiránek Martin

Ke stažení

Jiránek Martin 

Autor
Jiránek Martin
Název
Desetiletí dluhu
Rok obhajoby
2014

Anotace

Výška veřejného dluhu dosáhla v mnoha zemích západního vyspělého světa úrovní, kdy v porovnání s HDP již znervózňuje investory, kteří státní dluhopisy prodávají. Tím roste výnos dluhopisů a tedy dluhová služba dané země. Situace je o to horší, že v mnoha zemích se ke špatnému stavu veřejných financí přidal ještě špatný stav soukromých financí, kdy jednotlivci a firmy jsou ve velké míře předluženi a relativně velké množství subjektů má problémy splácet své dluhy. Cílem práce bude analyzovat hospodářský růst a ve vztahu k němu vyhodnotit různé možnosti řešení dluhových problémů vybraných zemí.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP