ÚVOD / Bakalářské práce / 2014 / Kalfas Aleš

Ke stažení

Kalfas Aleš 

Autor
Kalfas Aleš
Název
Klientská aplikace pro platformu Android pracující s daty uloženými v Plus4U
Rok obhajoby
2014

Anotace

Bakalářská práce se zabývá programovým rozhraním uuAPI  systému Unicorn Universe. Strukturálně je rozčleněna do čtyř kapitol. Obsahem první kapitoly je analýza možností rozhraní a popis kontextu, ve kterém se v rámci Unicorn Universe rozhraní  nachází.  Druhá kapitola analyzuje funkcionalitu úkolovníku a zjišťuje, do jaké míry ji lze realizovat pomocí rozhraní uuAPI.  Třetí kapitola obsahuje analýzu a návrh mobilní aplikace pro
platformu Android, který vychází ze závěrů druhé kapitoly. Čtvrtá kapitola obsahuje popis implementace prototypu navržené aplikace a její grafický návrh. Součástí práce je i zdrojový kód prototypu aplikace, který je součástí přílohy na médiu CD.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP