ÚVOD / Bakalářské práce / 2014 / Kasper Tomáš

Ke stažení

Kasper Tomáš 

Autor
Kasper Tomáš
Název
Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o.
Rok obhajoby
2014

Anotace

Cílem práce je navrhnout ucelený soubor opatření vedoucích ke zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany dat v obchodní společnosti, jež poskytuje účetní služby sobě a dalším subjektům. V teoretické části se zabývám kromě základní terminologie i podstatou účetních dat a výběrem nejvhodnější metodiky pro řízení bezpečnosti informací ve firmě malé velikosti, tedy s výrazně omezenou kapacitou finančních i lidských zdrojů. V praktické části zkoumám zvolenou firmu a hodnotím stávající úroveň informační bezpečnosti prostřednictvím auditu. Na základě zjištěných nedostatků dále stanovuji konkrétní opatření rozdělené do čtyř hlavních částí. Těmi jsou řízení rizik, řízení bezpečnosti procesů a technologií, řízení lidí a řízení bezpečnostních incidentů. Výsledkem je návrh ekonomicky i procesně opodstatněného zabezpečení účetních dat v reálném prostředí vybrané firmy, tak jak je popsán v bakalářské práci.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP