ÚVOD / Bakalářské práce / 2014 / Korbel Petr

Ke stažení

Korbel Petr 

Autor
Korbel Petr
Název
Řízení a motivace kreativních zaměstnanců
Rok obhajoby
2014

Anotace

Cílem mé bakalářské práce by měly být zejména odpovědi na otázky: „Co je důležité dělat pro motivaci kreativních zaměstnanců, jakým způsobem tyto zaměstnance řídit a jakých chyb se naopak vyvarovat.“ Práce bude zasahovat do více profesí, které spolu nebudou přímo souviset. Společný rys bude právě onen kreativní přínos firmě. Na základě praktické části bakalářské práce budou učiněna mnohá srovnání, jako například rozdílný přístup v motivaci u jednočlenného, či vícečlenných týmů, motivace formou benefitů a další. Z tohoto srovnání by mělo být vidět, v čem se přístupy v motivaci kreativních zaměstnanců shodují a v čem jsou naopak odlišné.

Kromě klasických uměleckých kreativců bývají kreativní zaměstnanci většinou ti, kteří přicházejí s myšlenkami, které se vymykají běžným úkonům a zavedené praxi ve firmě. Takové myšlenky mohou mít pro firmu velký přínos a v běžné praxi poskytnout konkurenční výhodu dané firmy. Z tohoto důvodu by měl být přístup k takovýmto zaměstnancům a jejich řízení poněkud odlišný a dobrý manažer by si měl být těchto skutečností vědom.
Bakalářská práce by rovněž měla poukázat na chyby či nedostatky, kterých se mohou při řízení či motivaci kreativních pracovníků jejich vedoucí dopouštět.

V závěru bude shrnuto, jakým způsobem nejlépe řídit a motivovat kreativní zaměstnance a jaké výhody a nevýhody jednotlivé přístupy přinášejí.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP