ÚVOD / Bakalářské práce / 2014 / Lenz Petr

Ke stažení

Lenz Petr 

Autor
Lenz Petr
Název
Virtualizace koncových stanic
Rok obhajoby
2014

Anotace

Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat přehled aktuálních virtualizačních řešení na trhu, a to jak z hlediska samotné virtualizace, tak z hlediska na ní se zakládající virtualizace koncových stanic - desktopů.První část bakalářské práce popisuje aktuální řešení a dosavadní poznatky v oblasti virtualizace. Druhá část je zaměřena na implementaci tohoto nového přístupu v komerčním sektoru a zabývá se jím jak z hlediska procesního, tak nákladového.Poslední část práce obsahuje vhodná doporučení a zhodnocení.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP