ÚVOD / Bakalářské práce / 2014 / Mikolášek Jan

Ke stažení

Mikolášek Jan 

Autor
Mikolášek Jan
Název
Řešení vysoké dostupnosti databází
Rok obhajoby
2014

Anotace

Práce se zaměřuje na porovnání řešení vysoké dostupnosti databázových systémů. Je zaměřena na nejrozšířenější komerční databáze(DB2, Oracle, MS-SQL), rozšířena o jednu DB ze světa open source(MySQL). Práce by měla popsat způsob řešení vysoké dostupnosti jednotlivých databázových systému. Cílem této práce je provést rešerši stávajících enterprise relašních databáových systémů, popsat výhody a nevýhody jednotlivých řešení, provést srovnání a poskytnout doporučení pro výběr správné DB pro splnění požadavků různých sytému s různými požadavky na dostupnost. Tam kde to bude možné bude práce vycházet z praktických testů jednotlivých řešení.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP