Ke stažení

Rys Jan 

Autor
Rys Jan
Název
Řízení a motivace pracovníků v ICT společnosti
Rok obhajoby
2014

Anotace

Hlavním tématem bakalářské práce jsou metody motivace zaměstnanců a její principy v ICT společnosti. Práce bude rozdělěna dvou hlavních částí. V teoretické části se budu zabývat definicí, zdroji a ruznými typy motivace. Dále se budu věnovat manažerským technikám, koučingu a motivační strategií. V parktické části se zaměřím na výzkumné dotazníkové šetření motivačních nástrojů, zvyšování pracovní výkonnosti - metodiku a celkovou spokojenost zaměstnanců v ICT společnosti. Výzkumným šetřením bych chtěl získat data o úrovni motivace zaměstnanců a motivační strategii společností. Výsledky práce by měly poukázat na možnosti, jak zvýšit produktivitu zaměstnanců v závislosti jejich motivaci.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP