ÚVOD / Bakalářské práce / 2014 / Šebek Miroslav

Ke stažení

Šebek Miroslav 

Autor
Šebek Miroslav
Název
Analýza trhu internetového připojení v oblasti působnosti občanského sdružení Klfree.net
Rok obhajoby
2014

Anotace

Trh internetového připojení prochází v současnosti natolik dynamickým vývojem cen    
a technologií, že není snadné obhájit lety budované tržní pozice. Cenová politika poskytovatelů a tržní tlak strany poptávky na cenu, boří lety budované dogma o ziskovosti tohoto odvětví.
Tato práce se zabývá postavením občanského sdružení Klfree.net, které se pohybuje na trhu poskytovatelů připojení do sítě internet přes 10 let a jeho přímým srovnáním s komerčními poskytovateli v oblasti vzájemného působení.
Cílem práce je získat obraz trhu, kde působí Klfree.net ve formě  nekomerčního poskytovatele, odpovědět na otázku zda má tato právní forma perspektivu a navrhnout kroky které pomohou posílit tržní pozici Klfree.net.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP