ÚVOD / Bakalářské práce / 2014 / Strnad Antonín

Ke stažení

Strnad Antonín 

Autor
Strnad Antonín
Název
Inventarizace pracovních stanic ve střední firmě do 250 PC
Rok obhajoby
2014

Anotace

Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat a navrhnout vylepšení inventarizace pracovních stanic (počítačů a serverů) ve firmě INCHEBA PRAHA spol. s r.o.
První část bakalářské práce popisuje problematiku inventarizace dle zákona o účetnictví se zaměřením na ICT majetek. Popisuje střet účetního pohledu na inventarizaci s přístupem ICT pracovníků k evidenci a inventarizaci. V následující části práce jsou popsány požadavky na nástroje podporující inventarizaci a jsou otestovány a popsány tři nástroje. Každý nástroj představuje jiný licenční model. Z těchto tří aplikací vyberu nejvhodnější a navrhnu postup na vylepšení procesu inventarizace pracovních stanic.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP