ÚVOD / Bakalářské práce / 2014 / Svoboda Jan

Ke stažení

Svoboda Jan 

Autor
Svoboda Jan
Název
Bezpečnost sítí
Rok obhajoby
2014

Anotace

Cílem této práce je prostudovat problematiku zabezpečení sítí, a to především podnikových sítí připojených k internetu. Rešerše architektury dnešních internetových sítí, ze které plynou bezpečnostní rizika a slabá místa. Stručná historie vývoje bezpečnosti internetových sítí a bezpečnostních mechanik. Práce se dále zaměří na frekventované typy útoků a metodiky, jak jim čelit. Podrobně budou popsány instrumenty, které slouží k ochraně k internetu připojených sítí, jako jsou stavové, aplikační a UTM (NGFW) firewally, a to jak softwarové tak hardwarové appliance. Na závěr se práce zabývá zabezpečením samotné LAN na úrovni aktivních prvků sítě (přepínače a WiFi AP). Bude popsána praktická implementace zabezpečení podnikového přepínače a vhodné zabezpečení WiFi sítě na 2 vybraných zařízeních.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP