ÚVOD / Bakalářské práce / 2014 / Talíř Jaromír

Ke stažení

Talíř Jaromír 

Autor
Talíř Jaromír
Název
Analýza protokolů pro distribuovanou autentizaci
Rok obhajoby
2014

Anotace

Tématem práce jsou internetové autentizační protokoly jako například SAML nebo OpenID. V internetové historii bylo standardizováno takových protokolů několik, a přestože se v mnoha aspektech liší, existují společné stavební prvky, které lze nalézt v každém z nich. Práce si klade za cíl poskytnout přehled těchto protokolů, identifikovat společné principy, na kterých jsou tyto protokoly postavené, a porovnat, jak jsou tyto principy v jednotlivých protokolech implementovány.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP