ÚVOD / Bakalářské práce / 2014 / Tončevová Veneta

Ke stažení

Tončevová  Veneta 

Autor
Tončevová Veneta
Název
Návrh projektového řízení Programu celoživotního učení Domu zahraničních služeb
Rok obhajoby
2014

Anotace

Práce se bude zaměřovat na návrh implementace projektového řízení Programu celoživotního učení Domu zahraničních služeb. Cílem práce je aplikovat principy projektového řízení pro administraci Programu celoživotního učení, implementovat projektové řízení a navrhnout použití ICT nástroje pro řízení jednotlivých procesů.
 Úkolem bude analyzovat procesy organizace a u vybraného procesu zanalyzovat jeho podprodcesy, jejich vstupy, výstupy a role, zmapovat, které podprocesy jsou řízeny pomocí ICT nástrojů,  zmapovat ICT nástroje používané pro procesy  a navrhnout optimální využití informačních systémů. Výsledkem bude návrh začlenění projektového řízení do řízení konkrétního procesu včetně návrhu optimálního využití ICT nástrojů sloužících ke správnému projektovému řízení.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP