ÚVOD / Bakalářské práce / 2014 / Zeithaml Jan

Ke stažení

Zeithaml Jan 

Autor
Zeithaml Jan
Název
Měření efektivity fix price – fix time projektů
Rok obhajoby
2014

Anotace

Cílem práce je zhodnotit aktuálně používané metriky efektivity pro dodávky softwarových projektů ve společnosti Unicorn Systems. K dosažení tohoto cíle práce nejdříve definuje pojem efektivita fix-time fix-price projektu a způsoby jejího měření. Pro průběžné měření aktuálně běžících projektů práce popisuje techniku Earned Value Management. Dále práce popisuje část metodiky projektového řízení ve společnosti Unicorn Systems, týkající se efektivity projektů. Práce je zaměřena zejména na průběžné hodnocení, navrhuje drobné vylepšení průběžného hodnocení s využitím techniky Earned Value Management. Toto vylepšení ilustruje na příkladech z vybraných existujících projektů.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP