ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Dvorský Zbyněk

Ke stažení

Dvorský Zbyněk 

Autor
Dvorský Zbyněk
Název
Vývoj SSH klienta pro platformu Android
Rok obhajoby
2015

Anotace

Práce se zabývá problematikou vývoje SSH klienta na platformě Android a využívá teoretické přenositelnosti kódu ze starších verzí Java SE, konkrétně z verze 1.5. Motivací je navrhnout takovou aplikaci, která by později uměla spolupracovat nejen s vyhotoveným GUI, ale i s jinými aplikacemi. Práce krátce zkoumá i odlišnosti mezi vývojem aplikací určených pro mobilní platformy a aplikací určených především pro stolní počítače.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP