ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Fait Roman

Ke stažení

Fait Roman 

Autor
Fait Roman
Název
Elektronický podpis a jeho využití v účetnictví
Rok obhajoby
2015

Anotace

Bakalářská práce se zabývá problematikou elektronického podpisu a jeho využití v účetnictví a podnikatelské činnosti obecně. Práce je strukturována do tří částí, z nichž první zahrnuje rozbor účetního dokladu, požadavků na něj ze strany zákonů a možné formy vyhotovení. V druhé části je popsán uznávaný elektronický podpis jakožto forma, podpisového záznamu a jeho možného vyu-žití na účetním záznamu určeného k přenosu. Ve třetí části je popsáno využití uznávaného elek-tronického podpisu ve spojení s účetními doklady a dalšího využití uvnitř i vně podniku.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP