ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Hodinová Kateřina

Ke stažení

Hodinová Kateřina 

Autor
Hodinová Kateřina
Název
Revize první pozemkové reformy v letech 1946 až 1948
Rok obhajoby
2015

Anotace

Cílem bakalářské práce je analýza revize první pozemkové reformy a její hospodářský dopad na vybraný vzorek velkostatků. Práce se bude zabývat hospodářsko-politickými souvislostmi na pozadí tzv. lidově demokratického režimu v tehdejším Československu; legislativním procesem tvorby zákona o revisi první pozemkové reformy a samotnou aplikací na vybraném vzorku velkostatků. Práce bude mimo jiné hledat odpověď na otázku, do jaké míry bylo využito „záměrné nedokonalosti práva“ při realizaci hospodářské strategie komunistické strany cílené na ovládnutí venkova. Práce bude na základě dochovaných archivních pramenů analyzovat ekonomické důsledky majetkoprávních změn realizovaných v rámci likvidace velkostatků.