ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Husník Jan

Ke stažení

Husník Jan 

Autor
Husník Jan
Název
Organizování a organizační struktury
Rok obhajoby
2015

Anotace

Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení, organizování a organizačních struktur tak, jak jsou dnes běžně užívány a realizovány ve velkých moderních společnostech. V teoretické části práce budou popsány a vysvětleny důležité pojmy související s problematikou moderního organizování a organizačních struktur.V praktické části bude popsán výchozí stav ve společnosti Tesco Stores a.s., oddělení Central Europe IT, kde následně bude provedeno setčení, které se bude snažit zjistit a vytipovat důležité faktory mající vliv na pracovní výkon zaměstnanců společnosti stejně jako na celkovou efektivitu a navržení úprav stávající organizační struktury.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP