ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Janeček Marek

Ke stažení

Janeček Marek 

Autor
Janeček Marek
Název
Příprava nasazení Service Desk a Asset Management systému ve velké společnosti
Rok obhajoby
2015

Anotace

Cílem této práce je analýza prostředí ve společnosti Český Aeroholding a. s. a vytvoření podkladů pro výběr Service Desk a Asset Management systému vhodného pro podporu řízení IT služeb. V rámci této analýzy jsou popsány současné systémy společnosti, jejichž prostřednictvím jsou tyto oblasti ve firmě zajišťovány a zhodnoceny jejich užitečné funkcionality a nedostatky. Zároveň je představena metodologie ITIL, její cíle a spojitost s výběrem nového systému. Získané informace jsou využity k vytvoření požadavků na nový systém a následně pro výběr a porovnání několika produktů dostupných na našem trhu.
Hlavní přínos této práce je vytvoření podkladů a doporučení pro výběr vhodného řešení, které budou reálně použity ve společnosti Český Aeroholding a. s. pro vyhlášení výběrového řízení na implementaci Service Desk a Asset Management systému. Tato práce může dále pomoci jako inspirace firmám, které se rozhodují pro realizaci obdobného projektu.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP