ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Kobrlová Marie

Ke stažení

Kobrlová Marie 

Autor
Kobrlová Marie
Název
Firemní kultura
Rok obhajoby
2015

Anotace

Bakalářská práce pojednává o firemní kultuře jakožto o významném prvku společnosti a podtrhává její význam nejen u velkých nadnárodních firem, ale i u středních a menších podniků. S pomocí průzkumu zabývajícím se kulturními kritérii Geerta Hofstede a rozboru dalších podstatných prvků jako je etický kodex a obecné fungování společnosti je definována firemní kultura podniku MILCOM a.s. Práce uvádí konkrétní přínosy existence firemní kultury a zdůrazňuje tudíž její hodnotu pro podnik bez ohledu na jeho velikost.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP