ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Kohout Jakub

Ke stažení

Kohout Jakub 

Autor
Kohout Jakub
Název
Automatizovaný deployment PHP aplikací
Rok obhajoby
2015

Anotace

Cílem bakalářské práce je popsat continuous integration a automatizovaný deployment v prostředí programovacího jazyka PHP.
Jedním z cílů práce je vyzkoušení několika možných řešení, následně vybrání nejvhodnějšího a popsání různých přístupů a případných problémů. Nejvhodnější řešení bude zvoleno na základě hodnotícího systému, který klasifikuje jednotlivá řešení podle různých kritérií. Relativní důležitost jednotlivých kritérií je nastavena pro firmu, jež má malý vývojový tým řízený agilní metodikou a aktuálně nemá žádné nástroje pro automatizovaný deployment a continuous integration.
Práce se zaměří hlavně na složitější aplikace, psané v prostředí aplikačního frameworku Symfony2, frameworku pro objektově relační mapování Doctrine2. Práce bude hledět na to, že výše zmíněné aplikace jsou verzovány v Gitu a pro úspěšný deployment vyžadují provedení několik rozličných kroků. Uvedené technologie byly zvoleny vzhledem k jejich rozšířenosti na poli webových aplikací.
Práce bude brát v potaz rozdílné role v týmu, jejich kompetence a zabezpečení proti neoprávněnému použití.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP