ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Kohout Jiří

Ke stažení

Kohout Jiří 

Autor
Kohout Jiří
Název
Návrh bezpečnostní politiky informačních technologií v prostředí středně velké společnostiu
Rok obhajoby
2015

Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá oblastí bezpečnosti ICT prostředí ve společnostech působících na českém trhu. Poskytuje základní orientaci v oblasti norem rodiny ISO/IEC 27000 a zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti včetně navazujících a souvisejících předpisů, vyhlášek a nařízení. Přínosem práce je především návrh struktury bezpečnostní politiky v oblasti bezpečnosti ICT, a to včetně doporučení jednotlivých technických řešení pro vybrané oblasti, ve snaze zajistit snazší zavedení této politiky do praxe u společností, které nemají ambici získat certifikaci ISO/IEC 27001 nebo nejsou příjemci zákona o kybernetické bezpečnosti a přesto mají zájem o zajištění elementární bezpečnosti v oblasti informací s minimální investiční náročností.
Součástí práce je vyhodnocení provedeného dotazníkového šetření, které svými výsledky poukazuje na dobrou míru znalostí v oblasti bezpečnosti ICT prostředí u společností působících na českém trhu. Zároveň však potvrzuje, že k zajištění vysoké míry bezpečnosti ICT prostředí bude potřebný ještě relativně dlouhý vývoj v této oblasti. Pozitivní zprávou pro společnosti působící v oblasti služeb ICT bezpečnosti je, i přes určitou rozporuplnost plynoucí ze své podstaty, zjištění relativně vysoké míry otevřenosti k outsourcingu správy a provozu bezpečnostních technologií, což je jeden z velmi dobrých a důležitých předpokladů pro zvýšení bezpečnostního standardu českých společností. Klíčovou roli v posunu směrem k všeobecně vyššímu zabezpečení prostředí ICT hrají nejen zaměstnanci, ale především vedení společností rozhodující o investicích do oblasti školení, úpravy interních procesů a nákupu, správy a dohledu bezpečnostních technologií.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP