ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Kováč Karol

Ke stažení

Kováč Karol 

Autor
Kováč Karol
Název
Využití open source nástrojů pro výkonnostní testování v enterprise prostředí a jejich porovnání s HP LoadRunner
Rok obhajoby
2015

Anotace

Cílem práce je analyzovat vybrané open source nástroje pro výkonnostní testování a nalézt nejvhodnější nástroj pro použití v enterprise prostředí. Motivací je nalézt nástroj, který je schopný nahradit komerční nástroj LoadRunner od společnosti Hewlett-Packard.
První, teoretická, část práce má za úkol zúžit seznam vhodných nástrojů, které jsou pak ve druhé části práce prakticky zkoušeny, analyzovány a porovnávány s přihlédnutím k dovednostem referenčního nástroje LoadRunner.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP