ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Kraupner Jiří

Ke stažení

Kraupner Jiří 

Autor
Kraupner Jiří
Název
Analýza zajištění měnového rizika investic drobného investora
Rok obhajoby
2015

Anotace

Tato práce se zabývá vlivem měnového rizika na investice drobného investora a investorovými možnostmi na jeho řízení. Dopad měnového rizika na investice českého investora byl vyhodnocen komparativní analýzou investic s investicemi očištěnými o kurzové rozdíly. Stejnou metodou byly zhodnoceny konkrétní hedgovací nástroje dostupné na českém trhu. Vliv kurzu na investice vyhodnocuje práce jako významný. Proto předkládá konkrétní produkty na řízení měnového rizika. Přínosem této práce je informování investora o vlivu měnového kurzu na jeho investice a představení mu konkrétních instrumentů zajištění.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP