ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Lenc David

Ke stažení

Lenc David 

Autor
Lenc David
Název
Penetrační testování
Rok obhajoby
2015

Anotace

Cílem této práce je popsat problematiku penetračního testování. Dále bude práce popisovat vybrané metody penetračního testování a jejich charakteristiky nastavení, použití a limitace. Praktická část práce se dále bude zabývat aplikací těchto technik na firemní prostředí, prezentací výsledků a návrhem procesů na odstranění slabých míst. Součástí práce bude představení konkrétní strategie a návrhu penetračního testování v reálné společnosti.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP