ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Ronge Michaela

Ke stažení

Ronge Michaela 

Autor
Ronge Michaela
Název
Analýza vnitřních a vnějších etických a kulturních aspektů, vnitropodnikových norem a pravidel chování vybrané organizace soukromého sektoru
Rok obhajoby
2015

Anotace

Bakalářskou práci na téma "Analýza vnitřních a vnějších etických a kulturních aspektů, vnitropodnikových norem a pravidel chování vybrané organizace soukromého sektoru" budu zpracovávat z důvodů mého velkého zájmu o tento obor. Identita organizace velmi ovlivňuje chování klientů a zaměstnanců dané organizace. Z tohoto důvodu je jednou z klíčových oblastí každé organizace. V bakalářské práci bude provedena analýza kultury, etiky a image stavební firmy VCES a.s. Na základě této analýzy bych chtěla navrhnout reálné změny, vyvodit doporučení a předložit je managementu firmy. S časovým odstupem bych případně chtěla ověřit, zda vypracovaná koncepce funguje.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP