ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Šinkmajer Jan

Ke stažení

Šinkmajer Jan 

Autor
Šinkmajer Jan
Název
Efektivní datové struktury pro implementaci aplikace typu Personal Finance Manager
Rok obhajoby
2015

Anotace

Práce si klade za cíl navrhnout a popsat možný způsob ukládání dat, která jsou předmětem aplikací typu Personal Finance Manager (PFM). Návrh je tvořen s ohledem na klíčový předpoklad, že aplikace bude provozována, jako online internetová služba čítající až stovky tisíc klientů a až stovky miliónů transakcí.
Předmětem práce je návrh datového modelu, generování reprezentativního vzorku dat a měření vytěžování těchto dat. Tento postup je proveden v relační databázi Oracle a objektové databázi MongoDB, přičemž jsou popsány rozdíly obou přístupů.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP