ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Smetana Michal

Ke stažení

Smetana Michal 

Autor
Smetana Michal
Název
Organizování a organizační struktury
Rok obhajoby
2015

Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá organizací jako tématem managementu a organizačními strukturami a analýzou organizační struktury vybrané společnosti Socialbakers. Zvolená organizační struktura v rámci firmy byla analýzou vyhodnocena jako vhodná, nicméně na základě této analýzy byla vyhotovena určitá doporučení na základě zjištěných malých nedostatků. Přínosem této práce je informování čtenáře o organizaci a organizačních strukturách v rámci firem a obeznámení a představení těchto poznatků na příkladu reálné firmy.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP