ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Šulc Jiří

Ke stažení

Šulc Jiří 

Autor
Šulc Jiří
Název
Řízení lidských zdrojů na ICT projektech
Rok obhajoby
2015

Anotace

Cílem mé práce je poskytnout ucelený přehled na řízení lidských zdrojů na ICT projektech napříč různými typy ICT projektů. Správné řízení lidských zdrojů na ICT projektu je jedním ze základních podmínek pro úspěšné dosažení cílů projektu. Lidské zdroje na ICT projektech a jejich správné řízení ovlivňují dodání projektu jak v čase, kvalitě, tak i ceně. I přesto není správnému řízení lidských zdrojů v mnoha projektech věnována náležitá pozornost či není zavedeno vůbec. Poskytnutím uceleného přehledu o rolích, procesu a způsobu softwarové podpory napříč různými typy ICT projektů chci podpořit eliminaci stávajících nedostatků při řízení lidských zdrojů na ICT projektech. Správné řízení zdrojů na ICT projektech následně zajistí dosažení vyššího procenta projektů dodaných v parametrech OTIFOB.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP