ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Šverma Igor

Ke stažení

Šverma Igor 

Autor
Šverma Igor
Název
Návrh produktové databáze pro vnitřní detektor experimentu ATLAS na LHC
Rok obhajoby
2015

Anotace

Úkolem bakalářské práce je návrh produktové a komponentní databáze pro vnitřní detektor experimentu ATLAS. Na základě obecné rešerše k tématu by se měl student seznámit problematikou řešenou v souvislosti s projektovanými technologickými změnami v technice vnitřního detektoru a vhodným způsobem je promítnout do databázového prostředí. Po definici a vymezení účelu databáze má student navrhnout vhodnou metodu a prostředky k vytvoření modelu řešení a vypracovat její pilotní verzi. Funkčnost databázového prostředí bude ověřena na datech poskytnutých referenčním pracovištěm v CERNu.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP