ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Vilčko Adam

Ke stažení

Vilčko Adam 

Autor
Vilčko Adam
Název
Algoritmické doporučování na internetu
Rok obhajoby
2015

Anotace

Cílem bakalářské práce je představit problematiku algoritmického doporučování obsahu. Práce stručně představí historii a důvod vzniku takovýchto řešení a uvede nejznámější příklady algoritmického doporučování obsahu. Dále budou popsány vybrané algoritmy a jejich případy použití a rovněž představeny moderní trendy a předpokládaný vývoj tohoto odvětví. Kromě technického pohledu bude provedena také analýza finančních nákladů a přínosů jednoduchého řešení. Na závěr bude implementován vybraný algoritmus na vhodně zvolené aplikaci ukazující funkcionalitu celého přístupu.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP